box1.jpgIvan-02.jpgIvan-03.jpg

Ivan Janovský, producent

Svoju činnosť zameriava najmä:

  • práce na príprave a realizácii lokácií pre hrané, dokumentárne aj reklamné filmy
  • realizáciu multimediálnych programov včítane realizácie technológií
  • realizáciu dokumentárnych filmov
  • fotografické práce

tel./fax: 053/451 37 31, mobil: 0903/605 702
e-mail: ivan@janovsky.sk

box2.jpgMagda-02.jpgMagda-03.jpg

Ing. arch. Magdaléna Janovská, architektka

Svoju činnosť zameriava najmä:

  • na tvorbu v historickom prostredí
  • pamiatkové výskumy, rekonštrukcie, novostavby, exteriéry, interiéry, výstavy

tel.: 053/46 99 333, fax: 053/46 99 334, mobil: 0903/605 703
e-mail: janovska@stonline.sk