box1.jpgIvan-02.jpgIvan-03.jpg

Ivan Janovský, producent

Svoju činnosť zameriava najmä:

  • práce na príprave a realizácii lokácií pre hrané, dokumentárne aj reklamné filmy
  • realizáciu multimediálnych programov včítane realizácie technológií
  • realizáciu dokumentárnych filmov
  • fotografické práce

tel./fax: 053/451 37 31, mobil: 0903/605 702
e-mail: ivan@janovsky.sk

Profil

Ivan Janovský, producent


V roku 1990 sme založili v Levoči pobočku Slovenskej filmovej tvorby, Bratislava- Koliba.
V období 1990-1993 toto „Štúdio Levoča“ vo svojej produkcii nakrútilo 41 dokumentárnych filmov.

 

15.marca 1993 vzniklo samostatné „Štúdio - agentúra Ivana Janovského“ v Levoči

 

Od roku 2008 pôsobí „Štúdio“ pod novým názvom Štúdio J+J, s.r.o., v Levoči a zabezpečuje:

  • práce na príprave a realizácii lokácií pre hrané, dokumentárne aj reklamné filmy
  • realizáciu multimediálnych programov včítane realizácie technológií
  • realizáciu dokumentárnych filmov
  • fotografické práce