Profil

Ing. arch. Magdaléna Janovská

 

  • autorizovaný architekt SKA, reg.  Č. 0650 AA
  • absolventka FA SVŠT v r. 1982,
  • v r. 1983 - 1996 pracovala ako vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči , Pamiatkového úradu SR
  • od r. 1996 nepretržite v slobodnom povolaní dodnes.

 

Odborná spôsobilosť pre vykonávanie pamiatkových výskumov, vydaná Ministerstvom kultúry SR:

  • na vykonávanie architektonicko – historického výskum pod reg. č. : 210. 1
  • na vykonávanie urbanisticko – historického výskumu pod reg. č. : 409. 1

 

Svoju činnosť zameriava najmä na tvorbu v historickom prostredí /pamiatkové výskumy, rekonštrukcie, novostavby, exteriéry, interiéry, výstavy/.

box2.jpgMagda-02.jpgMagda-03.jpg

Ing. arch. Magdaléna Janovská, architektka

Svoju činnosť zameriava najmä:

  • na tvorbu v historickom prostredí
  • pamiatkové výskumy, rekonštrukcie, novostavby, exteriéry, interiéry, výstavy

tel.: 053/46 99 333, fax: 053/46 99 334, mobil: 0903/605 703
e-mail: janovska@stonline.sk