box1.jpgIvan-02.jpgIvan-03.jpg

Ivan Janovský, producent

Svoju činnosť zameriava najmä:

  • práce na príprave a realizácii lokácií pre hrané, dokumentárne aj reklamné filmy
  • realizáciu multimediálnych programov včítane realizácie technológií
  • realizáciu dokumentárnych filmov
  • fotografické práce
Zoznam vlastnej produkcie dokumentárnej tvorby

Štúdio za svojej existencie od roku 1990 do súčasnosti zrealizovalo 41 dokumentárnych filmov. 2 multimediálne programy v priestoroch Múzea ŠL Tanapu v Tatranskej Lomnici /2008/ a v Múzeu  Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici /1999/.

 

Ocenenia dokumentárnej tvorby „Štúdia „:

 

1993 / “Gemerské giornáta“, réžia Milan Milo, cena časopisu Pamiatky a múzea

1994 / „Renovatio“, réžia Milan Milo, cena časopisu Pamiatky a múzea

1996 / „Slovenský raj“, réžia Milan Milo, Cena primátora mesta Žilina

1997 / „Rozprávnica P. E. Dobšinského„ réžia Martin Kákoš, Envirofilm Banska Bystrica – cena Ministerstva školstva SR
1997 / „Tatry a ich tajomstvá“,  réžia Laco Kaboš, 1998  Cena za najlepší slovenský film na festivale Tourfilm Bratislava, 1999 - zvláštne ocenenie poroty na Filmovom festivale v Uherskom Hradišti

2000 / ocenenie medzinárodnej poroty na festivale Agrofilm v Nitre

2000 / „Pre záchranu života“, réžia Milan Milo, Ivan Janovský, čestné uznanie medzinárodnej poroty - Festival horských filmov v Poprade

2001 / “Spišské fragmenty“, réžia Milan Milo, cena časopisu Pamiatky a múzea

2002 / „Slovenské lesy“,  réžia Milan Milo, Ivan Janovský, Cena prezidenta SR na Ekotopfilme Bratislava

2009 / “História Tatier“, réžia Ivan Janovský, Milan Milo, Cena riaditeľa festivalu najlepšiemu filmu slovenského režiséra Envirofilm Banská Bystrica

Galéria: Galéria