Zoznam vybraných akcií architektonická tvorba
A/ Novostavba v MPR Levoča /ukončené/

l. Novostavba polyfunkčného domu - BERGEROVEC Nám. M. Pavla Levoča-   architektúra realizovaný projekt v spolupráci s L-projektom Levoča  Galéria
2. Novostavba 2 rodinných domov v preluke  mestskej pamiatkovej rezervácie Nová 74 Levoča
3. novostavba  telocvične SOUP v Levoči, Kukučínova ul. Levoča
4. novostavba telocvične Strednej pedagogickej školy v Levoči v areáli bývalých kasární


B/ Rekonštrukcie objektov

1. Rekonštrukcia objektu pre účely tržnice a administratívnych  obchodných firemných  priestorov Nám. M. Pavla 53 Levoča
2. Rekonštrukcia objektu Nám. M. Pavla 59 Levoča - Župný dom,  pre účely: OÚ Levoča
3. Rekonštrukcia  a dostavba technickej pamiatky - areál   bývalej Kuhlmayerovej továrne Cesta na Červený  most 6, Bratislava pre potreby  Pamiatkového úradu SR
4. Rekonštrukcia objektu Nám. M. Pavla 35 Levoča – Gastrodom –Bigoš Levoča
5. Rekonštrukcia objektu Nám. M. Pavla 24 Levoča – pre účel penziónu
6. Rekonštrukcia penziónu Limba v Tatranskej  Kotline /drevená zrubová stavba/
7. Rekonštrukcia strechy a fasády objektu Košická 3, Levoča (spolupráca M. Dzurilla)
8. Rekonštrukcia Radnice v Levoči – 1. a 2. etapa
9. Rekonštrukcia  objektu Správy katastra v Levoči, Mäsiarska ulica
10. Rekonštrukcia Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi , Kláštorská 24, Levoča
11. Rekonštrukcia 1. etapy  meštianskeho domu Mäsiarska č. 24 Levoča
12. Návrh stav. úprav vstupnej veže a interiérové vybavenie hradu LIKAVA pre Liptovské múzeum v Ružomberku (spolupráca M. Dzurilla)
13. Rekonštrukcia a návrh úpravy fasád objektov Letná 42, 51, Zimná 61 Spišská Nová Ves a objektov na Nám. Majstra Pavla v Levoči: č. 33, 43, 58 Galéria
14. Expozitúra II. typu VÚB a.s. – Levoča, Nám. M. Pavla 38
15. Projekt Vozárne, krčmy a amfiteátra pre Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline (spolupráca M. Dzurilla)
16. Slovenské národné múzeum – EM Martin skanzen – objekt vozárne , vrátane interiéru
17. Mäsiarska 17 Levoča , objekt pizzérie a penziónu- rekonštrukcia
18. Rekonštrukcia strechy – meštiansky dom, Nám. M. Pavla 48 v Levoči (spolupráca M. Dzurilla)
19. Rekonštrukcia fasády evanjelického kostola v Spišskej Novej Vsi
20. Rekonštrukcia Domova sestier Kongregácie Božského Vykupiteľa – Levoča, Spišské Vlachy
21. Rekonštrukcia strechy národnej kult. pamiatky,  Vysoká 78 Levoča
22. Rekonštrukcia meštianskych domov: Nová ul. 10, Košická ul. 22 v Levoči Galéria
23. Rekonštrukcia objektu bašty „Pracháreň“ Levoča (spolupráca M. Dzurilla)
24. Rekonštrukcia a dostavba areálu bývalých kasární v Levoči pre: Strednú pedagogickú školu v Levoči Galéria
25. Rekonštrukcia objektov Košická 16, 17 a severnej bašty v Levoči pre účel penziónu *** (spolupráca M. Dzurilla)
26. Štúdia pre využitie objektu Slovenského národného múzea v Bratislave - dispozičný audit Vajanského nábr. 2, Bratislava (spolupráca M. Dzurilla)
27. projekt pre rozšírenie Penziónu GURMEN v Starej Ľubovni o podkrovie objektu Námestie sv. Mikuláša 2 v Ľubovni
28. Rekonštrukcia meštianskeho domu na Nám. sv. Mikuláša č. 17 v Starej Ľubovni
29. Rekonštrukcia podkrovia a úprava dvora objektu Leškova 17, Bratislava (spolupráca M. Dzurilla)
30. Rekonštrukcia penziónu Ráztoky v Hnilčíku (spolupráca M. Dzurilla)
31. Rekonštrukcia objektu Kukučínova 3, Levoča pre účely lekárne
32. Rekonštrukcia objektu Vysoká 79, Levoča pre účel penziónu BIGI (spolupráca M. Dzurilla)
33. Rekonštrukcia a prístavba objektu fi Termoklima Poprad – Spišská Sobota (spolupráca M. Dzurilla)
34. Rekonštrukcia hasičskej stanice v Levoči, Novoveská cesta 2, Levoča (spolupráca M. Dzurilla)


C/ Prípravné a projekčné práce súvisiace s rekonštrukciou Námestia Majstra Pavla v Levoči ako členka kolektívu (architekti Čutková, Bučko, Steiniger):
 • Prieskumy a rozbory , spracovanie investorského zámeru pre využitie urbánneho priestoru s cieľom komplexnej rekonštrukcie 2002
 • Projekt  pre územné rozhodnutie 2003
 • Projekt pre stavebné povolenie 2004, realizačný projekt : pre 1. a 2. etapu
 • Úpravy severného parku – realizačný projekt 2004 -2005, Galéria
Realizácia odmenená:
Nomináciou na hlavnú cenu Titul stavba roka 2006
Nomináciou v kategórii exteriér na CE·ZA·AR 2006.
 • Projektová príprava v rámci kolektívu na rekonštrukciu ulíc: Spojovacia ulička, Kláštorská ulica

D/ Architektonické riešenie výstav, muzeálnych expozícií, interiérov:

1. návrh muzeálnej expozície:

 • Spišský hrad – kaplnka
 • Levoča radnica
 • Markušovce – nábytkové múzeum


2. Architektonické návrhy realizácie výstav:

 • Dielo Majstra Pavla v Levoči – inštalácia Národní múzeum Praha, SNM – Bratislava , hrad Galéria
 • Mytologické a biblické príbehy v maliarstve 19. stor. – SNM Etnografické múzeum Martin
 • Terra Scepusiensis Terra Christiana 1209 – 2009, Spišský hrad, Spišská Kapitula – dve centrá v dejinách Spiša – SNM – Spišské múzeum v Levoči Galéria


3. Interiéry:
Obnova priestoru historickej knižnice v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule Galéria


E/ Súťaže

1. Spišský hrad  Galéria


box2.jpgMagda-02.jpgMagda-03.jpg

Ing. arch. Magdaléna Janovská, architektka

Svoju činnosť zameriava najmä:

 • na tvorbu v historickom prostredí
 • pamiatkové výskumy, rekonštrukcie, novostavby, exteriéry, interiéry, výstavy