Zoznam realizovaných pamiatkových výskumov

Levoča, Mäsiarska 18 Levoča, 1996 

pamiatkový výskum a návrh pamiatkovej obnovy

 

Nám. M. Pavla č. 46 Levoča, 1999

pamiatkový prieskum

 

Zimná 55, Spišská Nová Ves, 2001

pamiatkový prieskum

 

Mäsiarska 17, Levoča, 2002

Architektonicko -  pamiatkový a archívny výskum

 

Archívny prieskum- Nám. M. Pavla v Levoči – v rámci spracovania  Investorského zámeru rekonštrukcie námestia, 2002

 

Prieskum fasády objektu Letná č. 42, Spišská Nová Ves ,

spracovaný v rámci návrhu rekonštrukcie fasády, 2003

 

Zisťovací architektonicko – historický prieskum výskytu suterénnych priestorov objektov na Nám. M. Pavla v Levoči, zameraný na pivnice mimo uličnej čiary, predstupujúce pred fasády objektov / pod chodníkmi /, 2003

 

Stará Ľubovňa – meštiansky dom , Nám. sv. Mikuláša 17

Architektonicko – historický výskum - ako zodpovedný spracovateľ                   

termín realizácie: 2004

 

Bratislava – Vajanského nábr. 2, budova Slovenského národného múzea

ako zodpovedný spracovateľ

termín realizácie: 2006 - 2007

 

Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, NKP Katedrála sv. Martina Galéria

ako zodpovedný spracovateľ  + kol.                                       termín realizácie :2006 – 2007

Ocenený Výročnou cenou za rok 2007 v kategórii Objav – nález – akvizícia , udeľovanú Slovenským národným múzeom, Pamiatkovým úradom SR, redakciou revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá

 

Levoča, meštiansky dom na Mäsiarskej ul. č. 24

ako zodpovedný spracovateľ, spolupráca Ing. arch. Z. Mayerová                       

termín realizácie: 2007 – 2008

 

Architektonicko – historický výskum Spišský hrad

zodpovedný  spracovateľ

Termín realizácie : 2007 – 2008 Galéria

Za výsledky výskumov v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule a na Spišskom hrade Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči udelilo cenu: BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS za rok 2008 v kategórii spolupráce v oblasti vedy a výskumu

 

Zdôvodnenie:

Cena je udelená za mimoriadne významné objavy pri výskume Katedrálneho kostola sv. Martina v Spišskej Kapitule, ktoré umožnili významný objav a novú interpretáciu stavebného vývoja Spišského hradu v rámci architektonicko–historického výskumu tohto objektu. Nominovaná svojimi rozsiahlymi výskumami dokázala význam lokality už na začiatku 13. storočia. Objav priečnej lode a westwerku ako miesta súkromnej zbožnosti panovníckej rodiny v katedrále v Spišskej Kapitule prispel k novým objavom v rámci výskumu Spišského hradu. Architektonicko–historický výskum Spišského hradu nominovaná ukončila v roku 2008 a jeho výsledky majú veľký význam pre ďalšiu interpretáciu stavebného vývoja hradu i pre výskum hradov na Slovensku. Predovšetkým novou intepretáciou vzniku dnešného dolného nádvoria v podobe samostatného opevneného refúgia už v 2. polovici 13. storočia a doteraz neznámej gotickej stavebnej úpravy románskeho paláca a časti západných palácov v prvej polovici 15. storočia.

 

Architektonicko – historický výskum  exteriéru Kostola sv. Jakuba v Levoči

Zodpovedný spracovateľ

Termín realizácie: 2009

 

Architektonicko a umelecko – historický výskum meštianskeho domu na Nám. Majstra Pavla 47 v Levoči

Zodpovedný spracovateľ

Termín ukončenia: 2009

 

 

V r. 2006 som sa ako vedúca kolektívu podieľala a koordinovala spracovanie úspešného  nominačného projektu:

Rozšírenie lokality Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a Dielo Majstra Pavla na Spiši

27. 6. 2009 v Seville – Španielsko bol zápis lokality na Zozname svetového dedičstva UNESCO  rozšírený o Levoču s novým názvom: „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ Galéria

V r. 2009 bola za túto prácu ocenená Cenou mesta Levoča .

 

V r. 2009-2010 Štúdio realizovalo projekt:

Obytno – obranné veže a opevnenie spodného nádvoria Spišského hradu

ako súčasť budovania fortifikácií po tatárskom vpáde v 2. polovici 13. a začiatkom 14. storočia v kontexte pôvodných území  Uhorska (Slovensko, Slavónsko/Chorvátsko, Sedmohradsko/Rumunsko, Maďarsko)

 

Realizované s podporou:
MKSR

Stiahnite si PDF

box2.jpgMagda-02.jpgMagda-03.jpg

Ing. arch. Magdaléna Janovská, architektka

Svoju činnosť zameriava najmä:

  • na tvorbu v historickom prostredí
  • pamiatkové výskumy, rekonštrukcie, novostavby, exteriéry, interiéry, výstavy